O futuro proxectado para nós dilúese nun mundo de mudaciones constantes e incertezas. O pasado recente esbórrase nunha memoria tan hiperpoboada de imaxes coma volátil, e mentres nós, os Kauflanders, reunímonos para cear, falar do mundo e intentar construír unha memoria que nos defina e nos recorde